PARTNERZY PROJEKTU

Stowarzyszenie Nowe Oblicze Edukacji

Stowarzyszenie Nowe Oblicze Edukacji

Stowarzyszenie Nowe Oblicze Edukacji (NOE) jest liderem projektu Tu#programujeMY. Stowarzyszenie powstało w 1999 r., NOE jest zarejestrowaną instytucją szkoleniową i prowadziło działalność jako niepubliczny ośrodek kształcenia nauczycieli. Stowarzyszenie prowadzi działalność edukacyjną w zakresie dokształcania osób dorosłych w formie prowadzenia szkoleń, kursów, warsztatów i innych form doskonalenia zawodowego. NOE posiada również doświadczenie w realizacji projektów UE min. Projekt "Szkoły kreatywnych umysłów" realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działalność statutowa NOE to wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia jakości kształcenia i doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela.
Fundacja Girls Code Fun

Fundacja Girls Code Fun

Fundacja Girls Code Fun jest partnerem projektu Tu#programujeMY. Fundację założono w 2014 r., celem Fundacji jest wszechstronna działalność naukowa, edukacyjna, oświatowa, szkoleniowa, szczególnie w zakresie wspierania, promocji i pomocy w rozwoju szeroko pojętego społeczeństwa informacyjnego w tym dzieci, młodzieży, a także dorosłych. Fundacja inicjuje i wspiera nowatorskie rozwiązania – głównie umiejętność programowania. Jednocześnie kształci w innych dziedzinach służących do wykorzystywania urządzeń elektronicznych, w szczególności komputerów. Fundacja współpracuje ze szkołami w celu wzbogacania oferty zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

KONTAKT

Biuro Projektu - Tu#programujeMY
Witosa 76, 25-561 Kielce

ewa.podgorska@noweobliczeedukacji.eu - tel. kom. 665 055 698
justyna.stepien@noweobliczeedukacji.eu - tel. kom. 665 055 697
karolina.mroz@noweobliczeedukacji.eu - tel. kom. 665 055 169
edyta.kraska@noweobliczeedukacji.eu - tel. kom. 665 055 803

Kontakt

Biuro Projektu - Tu#programujeMY
Witosa 76, 25-561 Kielce

ewa.podgorska@noweobliczeedukacji.eu - tel. kom. 665 055 698 
justyna.stepien@noweobliczeedukacji.eu - tel. kom. 665 055 697 
karolina.mroz@noweobliczeedukacji.eu - tel. kom. 665 055 169 
edyta.kraska@noweobliczeedukacji.eu - tel. kom. 665 055 803