ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

# Tytuł Wersja Data dodania Pobierz
Zaproszenie do złożenia oferty_Wybór trenera na zajęcia grupowe i indywidualne na szkolenia pn. Metodyka nauczania programowania oraz Narzędzia i języki programowania w kl. 1-3 2018-10-04 Pobierz Preview
Zaproszenie do złożenia oferty_Załączniki 2018-10-04 Pobierz Preview
Zawiadomienie o wyborze najkorzystaniejszej oferty_ZK.02.MY.2018 2018-10-17 Pobierz Preview
Zaproszenie - usługa cateringowa na potrzeby realizacji szkoleń dla nauczycieli - Stopnica 2018-10-17 Pobierz Preview
Zaproszenie - usługa cateringowa - Stopnica - załączniki w wersji edytowalnej 2018-10-17 Pobierz Preview
Catering - Stopnica - informacja dla Wykonawców nr 1 2018-10-23 Pobierz Preview
Zaproszenie - Catering Stopnica - wydłużóny termin i poprawa omyłki pis 2018-10-23 Pobierz Preview
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_ZK.03.MY.2018 2018-10-26 Pobierz Preview
Zaproszenie - catering Sędziszów i Małogoszcz- ZK04MY2018 2018-11-09 Pobierz Preview
Catering Sędziszów i Małogoszcz- Informacja dla Wykonawców nr 1 2018-11-13 Pobierz Preview
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZK.04.MY.2018 2018-11-20 Pobierz Preview
ZK.05.MY.2018_zaproszenie_zajęcia poza szkołą_v5_TP 2018-12-10 Pobierz Preview
Zawiadomienie o wyborze najkorzystaniejszej oferty_ZK.05.MY.2018 2019-01-02 Pobierz Preview
ZK.06.MY.2019_Zaproszenie do złożenia oferty_transport 2019-01-10 Pobierz Preview
Zaproszenie - catering PIńczów ZK.07.MY.2019 2019-01-15 Pobierz Preview
Załączniki do zaproszenia w wersji edytowalnej - ZK.07.MY.2019 2019-01-15 Pobierz Preview
Informacja dla Wykonawców nr 1_ZK.06.MY.2019 2019-01-17 Pobierz Preview
Informacja dla Wykonawców nr 2_ZK.06.MY.2019 2019-01-17 Pobierz Preview
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_ZK.06.MY.2019 2019-01-28 Pobierz Preview
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZK.07.MY.2019 2019-01-29 Pobierz Preview
Zaproszenie - usługa cateringowa - ZK.08.MY.2019 2019-01-30 Pobierz Preview
Zaproszenie wraz z załącznikami - ZK.08.MY.2019 2019-01-30 Pobierz Preview
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZK.08.MY.2019 2019-02-08 Pobierz Preview
Zaproszenie - catering - Staszów i Łubnice 2019-08-13 Pobierz Preview
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i wyborze najkorzystniejszej oferty - catering Staszów i Łubnice 2019-09-04 Pobierz Preview
Zaproszenie - catering - Kazimierza Wielka - wersja edytowalna 2019-09-13 Pobierz Preview
Zaproszenie - catering - Kazimierza Wielka 2019-09-13 Pobierz Preview
Informacja dla Wykonawców nr 1 - catering Kazimierza Wielka 2019-09-18 Pobierz Preview
Zaproszenie - catering - Kazimierza Wielka - wersja po zmianach (zmiana w charakterystyce i wydł terminu składania ofert) 2019-09-18 Pobierz Preview
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - catering Kazimierza 2019-09-30 Pobierz Preview
Zaproszenie_catering_Dwikozy i Opatów_ZK.11.MY.2019 2019-10-23 Pobierz Preview
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_ZK.11.MY.2019 2019-11-08 Pobierz Preview